Showing 1–12 of 36 results

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation2 EX

16,767,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại IP Polycom SoundStation2

14,237,000  (chưa VAT)
13,800,000  (chưa VAT)
19,527,000  (chưa VAT)
4,577,000  (chưa VAT)
4,117,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP

Polycom CX100 Speakerphone

3,150,000  (chưa VAT)
4,577,000  (chưa VAT)
275,770,000  (chưa VAT)
27,577,000  (chưa VAT)
11,017,000  (chưa VAT)
11,017,000  (chưa VAT)