Điện thoại IP Yealink SIP-T41G

3,218,000  (chưa VAT)

-Cấu hình: trình duyệt / điện thoại / tự động cung cấp
-Tự động cung cấp qua FTP / TFTP / HTTP / HTTPS để triển khai hàng loạt
-Tự động cung cấp với PnP …