Tổng Đài OM80-20S/4

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Giá: 23,526,000 

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Hỗ trợ: 4 line trung kế, 20 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXSMô tả

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Hỗ trợ: 4 line trung kế, 20 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS