Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE200

(chưa VAT)

  •  Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.
  • Xuất cước qua mạng LAN.
  •  Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP Ext và IP Trunk).
  •   Có khả năng mở rộng tối đa 128 điện thoại máy nhánh thường (SLT).
  • Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.
Mã: KX-TDE200 Danh mục: Từ khóa: