,

Danh mục sản phẩm
Tổng Đài NewRock OM80-48S

Tổng Đài NewRock OM80-48S

Giá: 30,955,000 

Tổng Đài NewRock OM80-48S

Hỗ trợ: 0 line trung kế, 48 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS

Mô tả

Tổng Đài NewRock OM80-48S

Tổng Đài OM80-48S
Hỗ trợ: 0 line trung kế, 48 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS