Tổng Đài NewRock OM80-48S

30,955,000 

Tổng Đài NewRock OM80-48S

Hỗ trợ: 0 line trung kế, 48 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS