Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

Giá: 33,431,000 

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

Hỗ trợ: 8 line trung kế, 40 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXSMô tả

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

Tổng đài IP Newrock OM80-40S/8 Tổng đài IP Newrock OM08 với cấu hình từ 4 đường vào bưu điện analog, ra 48 máy lẻ analog, 60 máy lẻ IP SIP và hỗ trợ 40 Siptrunk
– Thiết kế chuẩn Rack 19″”
– Hỗ trợ 2 khe cắm, mỗi khe cắm tối đa 24 đường analog
– Hỗ trợ IVR đa cấp
– Hỗ trợ hiển thị số điện thoại
– 2 cổng mạng 10/100 Mbps
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB
– Lập trình ứng dụng web
– Hỗ trợ từ 40 cuộc gọi đồng thời
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi