Tổng Đài NewRock OM80-32S/16

(chưa VAT)

Tổng Đài NewRock OM80-32S/16
Hỗ trợ: 16 line trung kế, 32 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS…