Tổng Đài NewRock OM12-4FXO

Tổng Đài NewRock OM12-4FXO

Giá:

Tổng Đài NewRock OM12-4FXO

Tổng đài IP Newrock OM12-4FXO dành cho tổ chức cùng lúc 100 nhân viên tại 1 địa điểm hoặc nhiều điểm với cấu hình: 4 line trung kế, 26 SIP account  và hỗ trợ 20 Sip trunk, 8 cuộc gọi đồng thời…Mô tả

Tổng Đài NewRock OM12-4FXO

Tổng đài IP Newrock OM12-4FXO dành cho tổ chức cùng lúc 100 nhân viên tại 1 địa điểm hoặc nhiều điểm với cấu hình: 4 line trung kế, 26 SIP account  và hỗ trợ 20 Sip trunk, 8 cuộc gọi đồng thời.

Tính Năng:

  • Hỗ trợ 4 line trung kế
  • Hỗ trợ 8 cuộc gọi đồng thời
  • 26 SIP account và 8 SIP trunk
  • Hỗ trợ IVR đa cấp
  • Hiển thị số điện thoại
  • 2 cổng WAN 10/100 Mbps
  • Cổng kết nối USB
  • Lập trình ứng dụng web
  • Ghi âm nội dung cuộc gọi