Điện thoại IP Polycom SoundPoint 321

(chưa VAT)

-2 đường Line trực tiếp 
-Hoàn toàn tương thích với các chuẩn mở 
-Chất lượng âm thanh Superb Audio 
-Tích hợp nhiều tính năng