Polycom SoundPoint IP 321

(chưa VAT)

Polycom SoundPoint IP321

» 2 đường Line trực tiếp 
» Hoàn toàn tương thích với các chuẩn mở 
» Chất lượng âm thanh Superb Audio 
» Chức năng phong phú (hiển thị số gọi đến, sổ địa chỉ, ..)