Polycom SoundPoint IP 670

13,800,000  (chưa VAT)

» 6 đường Lines trực tiếp / 34 lines với 3 bàn ở rộng 
» Hoàn toàn tương thích với các chuẩn mở 
» Chất lượng âm thanh Polycom HD Voice technology