Polycom SoundStation IP 7000

39,797,000  (chưa VAT)

» Công nghệ thoại HD của Polycom cho chất lượng thoại cao đạt tầng số đến 22 KHz. 
» Mic mở rộng đến 20-foot (7-meter). 
» Kết nối 2 thiết bị hội thoại với nhau để bao phủ phòng họp lớn hơn.