Maxincom VoIP GSM Gateway MWG1032L LTE

  • 32 kênh LTE, hỗ trợ lên tới 32/128 khe SIM
  • 32 SIP Trunk
  • Dễ dàng thiết lập qua giao diện web
  • Khả năng tương tác với hầu hết các thiết bị voip gateway