Maxincom VoIP Analog Gateway MAG3064

  • Hỗ trợ 64 máy nhánh, kết nối điện thoại, máy fax, modem, máy quét thẻ,…
  • Hỗ trợ giao thức SIP (tương thích IMS)
  • Hỗ trợ thoại hội nghị, chuyển máy, chờ máy, hotline, báo thức và nhiều dịch vụ thoại khác
Mã: mag3064 Danh mục: