Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

Giá: 3,415,000 

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module
Module UMTS
Module hỗ trợ 1 kênh đường truyền UMTS (3G), có thể gọi ra ngoài thông qua UMTSMô tả

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

Module UMTS
Module hỗ trợ 1 kênh đường truyền UMTS (3G), có thể gọi ra ngoài thông qua UMTS