Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO

Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO

Giá: 1,590,000 

Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO
MODULE O2 – 2FXO
Module hỗ trợ 2 port FXO đến 2 line bưu điệnMô tả

Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO

MODULE O2 – 2FXO
Module hỗ trợ 2 port FXO đến 2 line bưu điện