Điện thoại IP Cisco SPA508

(chưa VAT)

-Loại kết nối: IP / VoIP
-Số dòng xuất hiện: 8
-Loa ngoài: có
-Hội nghị: 3 chiều
-Kết nối mạng: 2 x 10/100 Ethernet