Adaptor HT286 (Rev 2.0)

(chưa VAT)

  • Hỗ trợ giao thức SIP 2.0, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP
  • Hỗ trợ NAT sử dụng IETF STUN và symmetric RTP
Danh mục: