Sản phẩm nổi bật

Giảm giá!
850,000  800,000  (chưa VAT)
1,640,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
840,000  750,000  (chưa VAT)

Sản phẩm nổi bật

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm giá!
840,000  750,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
850,000  800,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
2,630,000  1,950,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
3,895,000  3,495,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
4,983,000  4,650,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,917,000  1,299,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Linh kiện mạng

TP-Link TL-WR940N

850,000  790,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
1,580,000  1,250,000  (chưa VAT)
Giảm giá!

Linh kiện mạng

TP-Link TL-WR941ND

950,000  875,000  (chưa VAT)
Giảm giá!
890,000  590,000  (chưa VAT)

Sản phẩm mới

Ghi âm tổng đài

Zoom Cloud Recording

3,700,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Video Webinar

10,000,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom CRC – Conference Room Connector

12,500,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Rooms PAR1-ROOM-BASE-RM1Y

12,500,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Enterprise Named Host Bundle

264,000,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Business PAR1-BIZ-BASE-NH1Y

47,800,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom pro PAR1-PRO-BASE-NH1Y

3,700,000  (chưa VAT)

Danh mục sản phẩm