Showing all 11 results

Tổng đài Alcatel

Điện thoại IP Avaya 1608

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

Expansion board Alcatel PBX

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

Line Boards Alcatel BPX

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

Mix Boards Alcatel PBX

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

CPU

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

Trunk board Alcatel PBX

(chưa VAT)

Tổng đài Alcatel

VoIP board Alcatel PBX

(chưa VAT)