Showing 1–12 of 36 results

Linh kiện tổng đài

Khung mở rộng CooVox-EX16S

(chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Tai nghe Call Center YHS32

902,000  (chưa VAT)
3,428,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

3,415,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar Module 1 GSM

3,154,000  (chưa VAT)
1,645,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar S2 Module 2FXS

1,508,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar O2 Module 2FXO

1,590,000  (chưa VAT)
4,114,000  (chưa VAT)
4,114,000  (chưa VAT)