Showing 1–12 of 136 results

Linh kiện tổng đài

Khung mở rộng CooVox-EX16S

1,740,000 

Linh kiện tổng đài

Tai nghe Call Center YHS32

902,000 

Linh kiện tổng đài Analog

Các Card dùng cho tổng đài KX-NS300

3,428,000 

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

3,415,000 

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar Module 1 GSM

3,154,000 
1,645,000 

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar S2 Module 2FXS

1,508,000