Showing 1–12 of 136 results

2,160,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Khung mở rộng CooVox-EX16S

(chưa VAT)
1,740,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Tai nghe Call Center YHS32

902,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài Analog

Các Card dùng cho tổng đài KX-NS300

(chưa VAT)
3,428,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar UMTS (3G) Module

3,415,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar Module 1 GSM

3,154,000  (chưa VAT)
1,645,000  (chưa VAT)

Linh kiện tổng đài

Linh kiện Yeastar S2 Module 2FXS

1,508,000  (chưa VAT)