Showing all 4 results

Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

KX-TE82492 Card Voice Mail (60 phút)

(chưa VAT)

Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

Card trả lời tự động (DISA) KX-TE82491

(chưa VAT)

Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

KX-TE82494 Card hiện số (Caller ID)

(chưa VAT)

Card nâng cấp tổng đài KX-TES824

Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

(chưa VAT)