Showing 1–12 of 857 results

 

Sunocean chuyên phân phối tổng đài điện thoại Panasonic, Siemens, Nec, Alcatel, LG…

Ghi âm tổng đài

Zoom Cloud Recording

3,700,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Video Webinar

10,000,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom CRC – Conference Room Connector

12,500,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Rooms PAR1-ROOM-BASE-RM1Y

12,500,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Enterprise Named Host Bundle

264,000,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom Business PAR1-BIZ-BASE-NH1Y

47,800,000  (chưa VAT)

Phần mềm ứng dụng

Zoom pro PAR1-PRO-BASE-NH1Y

3,700,000  (chưa VAT)
8,900,000  (chưa VAT)