Showing all 12 results

Cáp mạng Dintek chính hãng

Cáp mạng chính hãng

Cáp mạng Dintek CAT.6A S-FTP

5,580,000  (chưa VAT)

Cáp mạng chính hãng

Cáp mạng Dintek CAT.6A FTP

4,980,000  (chưa VAT)
3,350,000  (chưa VAT)

Cáp mạng chính hãng

Cáp mạng Dintek CAT6 S-FTP

4,750,000  (chưa VAT)
4,250,000  (chưa VAT)

Cáp mạng chính hãng

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP 305m/box

2,490,000  (chưa VAT)

Cáp mạng chính hãng

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP 100m/box

865,000  (chưa VAT)
4,335,000  (chưa VAT)
2,490,000  (chưa VAT)
690,000  (chưa VAT)