Showing 1–12 of 27 results

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 4.5-6 kVA

24,743,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 3 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 2 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 1 kVA

18,757,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Tủ ắc quy dành cho Darker DK 10 kVA

30,730,000  (chưa VAT)
58,865,000  (chưa VAT)

Bộ lưu điện & Ắc quy

Bộ lưu điện UPS Online Daker DK 10kVA

55,229,000  (chưa VAT)