Showing 1–12 of 48 results

950,000  (chưa VAT)
1,700,000  (chưa VAT)

Máy chấm công

Máy chấm công R6

1,900,000  (chưa VAT)

Máy chấm công

Máy chấm công SA-33E

1,400,000  (chưa VAT)

Máy chấm công

Máy chấm công SA-32E

1,200,000  (chưa VAT)

Máy chấm công

Máy chấm công SA-31E

900,000  (chưa VAT)
2,500,000  (chưa VAT)
3,100,000  (chưa VAT)

Phụ kiện máy chấm công

Đầu đọc máy chấm công

1,200,000  (chưa VAT)

Phụ kiện máy chấm công

Lăng kính máy chấm công

425,000  (chưa VAT)

Phụ kiện máy chấm công

Bo mạch máy chấm công

1,400,000  (chưa VAT)

Phụ kiện máy chấm công

Adapter dùng cho máy chấm công

315,000  (chưa VAT)