Showing 1–12 of 24 results

Hệ thống báo động báo cháy

Công tắc từ cửa Honeywell 5820L

2,016,000  (chưa VAT)

Hệ thống báo động báo cháy

Honeywell Wireless 5881ENH

4,032,000  (chưa VAT)

Hệ thống báo động báo cháy

Honeywell 4208U

3,528,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

NX-16

9,530,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

NX-8

6,690,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

NX-6

5,560,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

NX-4

4,930,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

KS-70B

1,408,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

KS-70A

704,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

SS-168

726,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

MT-338A

660,000  (chưa VAT)

Giải pháp an ninh

KS-858E

3,464,000  (chưa VAT)