Showing 1–12 of 22 results

Điện thoại Fanvil được thiết kế đáng tin cậy, giá cả phải chăng và có khả năng tương tác cao. Điện thoại Fanvil hoạt động với nhiều nền tảng truyền thông bao gồm 3CX, Asterisk, Broadsoft, v.v. Fanvil sử dụng chipset Broadcom để cung cấp các tính năng điện thoại tiên tiến, bao gồm âm thanh HD thông qua cả điện thoại và loa.

Kho điện thoại IP là đại lý ủy quyền của điện thoại IP Fanvil.

Để so sánh Điện thoại Fanvil, hãy xem bảng biểu của chúng tôi:

https://www.sunocean.com.vn/dien-thoai-ip-fanvil

Điện thoại IP Fanvil

Điện thoại IP Fanvil X1S

750,000  (chưa VAT)
950,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Fanvil

iw30 SIP Speaker

6,584,000  (chưa VAT)

Điện thoại

PA2 SIP paging gateway

2,699,000  (chưa VAT)
3,850,000  (chưa VAT)
2,790,000  (chưa VAT)
4,100,000  (chưa VAT)
4,900,000  (chưa VAT)
1,100,000  (chưa VAT)
1,970,000  (chưa VAT)
1,650,000  (chưa VAT)