Showing 1–12 of 34 results

Điện thoại của Cisco bao gồm dòng 8800 mới, cũng như dòng SPA phổ biến rộng rãi. Các tính năng như webcam tích hợp và màn hình có thể điều chỉnh tận dụng các mô hình cao cấp hơn làm điểm cuối cộng tác video hoàn hảo. Các điện thoại cũng dễ dàng để cung cấp, lý tưởng cho việc triển khai quy mô doanh nghiệp lớn hơn.

Cisco là một cái tên mà tất cả chúng ta đều công nhận. Nhiều khả năng, bạn đã làm việc ở đâu đó với điện thoại Cisco trên bàn hoặc thiết bị mạng của Cisco đang thực hiện hành động hậu trường. Những điện thoại VoIP này thể hiện tốt nhất những gì một công ty được công nhận trên toàn cầu có thể làm để cải thiện cơ sở hạ tầng điện thoại quan trọng của doanh nghiệp bạn.Để so sánh Điện thoại IP CISCO, hãy xem bảng biểu của chúng tôi:

Bảng so sánh Điện thoại IP CISCO

 

ĐIỆN THOẠI IP CISCO THEO LOẠI SẢN PHẨM

Văn phòng

Hội nghị

Không dây

Thấy hình

Phụ kiện Cisco

13,800,000  (chưa VAT)
11,523,000  (chưa VAT)
9,453,000  (chưa VAT)
7,435,000  (chưa VAT)
(chưa VAT)
3,700,000  (chưa VAT)
7,800,000  (chưa VAT)
5,865,000  (chưa VAT)
(chưa VAT)
3,680,000  (chưa VAT)
3,743,000  (chưa VAT)
3,128,000  (chưa VAT)