Showing 1–12 of 25 results

9,200,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation2 EX

16,767,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại IP Polycom SoundStation2

14,237,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation IP 5000

23,000,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation Duo

19,527,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị IP Cisco 8865

18,285,000  (chưa VAT)
6,900,000  (chưa VAT)