Hỏi đáp kĩ thuật


Hệ Thống Điện Thoại IP Hoạt Động Như Thế Nào?

Hệ Thống Điện Thoại IP Hoạt Động Như Thế Nào?

Thuật ngữ “IP” trong hệ thống điện thoại IP là để chỉ việc thực hiện các cuộc gọi thông qua kết nối internet hoặc mạng nội bộ (LAN). Điều này mang lại khá nhiều lợi ích. Đầu tiên là bạn không cần phải dùng đến mạng điện thoại từ các nhà cung cấp dịch vụ, điều này sẽ giúp làm giảm chi phí cho các cuộc gọi của bạn...