Các giải pháp khác


Giới thiệu tổng quan về cáp mạng AMP Cat6

Giới thiệu tổng quan về cáp mạng AMP Cat6

Cáp mạng AMP Cat6 là loại cáp mạng xoắn đôi thế hệ thứ sáu sử dụng trong mạng gia đình và doanh nghiệp, được xác định theo tiêu chuẩn cáp mạng của Hiệp hội doanh nghiệp điện tử và công nghiệp viễn thông (Electronic Industries Association and Telecommunications Industry Association - EIA/TIA).Page 1 of 512345