Danh mục sản phẩm
Tổng Đài OM80-20S/4

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Giá: 23,526,000 ₫

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Hỗ trợ: 4 line trung kế, 20 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS

Đặt hàng qua điện thoại: (+84) 08 3514 6178

Product Description

Tổng Đài Newrock OM80-20S/4

Hỗ trợ: 4 line trung kế, 20 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng Đài Newrock OM80-20S/4”